Сутність фінансової системи

Фінансові відносини у країні, маючи різноманітні форми прояву, разом утворюють цілісну фінансову систему, кожна ланка якої є носієм певних властивих їй фінансових відносин, що реалізуються у створенні й використанні відповідних грошових фондів. Усі ланки фінансової системи в сукупності відображають державний устрій країни, характеризують ступінь розвиненості її грошових, кредитних, валютних та інших відносин.

Таким чином, фінансова система – це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки (господарських суб`єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних і соціальних потреб.

Іншими словами можна сказати, що фінансова система Сутність фінансової системи – це, з одного боку, сукупність певних сфер фінансових відносин, а з другого, сукупність інститутів, які забезпечують функціонування і взаємодію всіх сфер фінансової системи, а також управління ними. При цьому окремі підсистеми фінансової системи вирізняються за такими ознаками:

1) наявністю власної фінансової бази, яка утворюється на основі первинних доходів суб`єктів фінансово-економічних відносин;

2) за функціональним призначенням кожної підсистеми, що забезпечує фінансування витрат для досягнення конкретних специфічних цілей.

У більш деталізованій формі фінансова система має вигляд:

1) державні фінанси (державний і місцеві бюджети, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси державного сектору);

2) фінанси підприємств, установ, організацій (фінанси прибуткових підприємств, фінанси неприбуткових Сутність фінансової системи підприємств, організацій, установ);

3) фінанси домогосподарств;

4) фінанси страхування (цільових централізованих фондів загальнообов`язкового державного страхування, страхових компаній, товариств взаємного страхування);

5) фінансовий ринок (ринок грошей, ринок капіталів, ринок цінних паперів).

До організаційного складу фінансової системи входять:

1) органи управління:

- Міністерство фінансів;

- Державна податкова служба;

- Державна контрольно-ревізійна служба;

- Державне казначейство;

- Пенсійний фонд;

- Рахункова палата Верховної Ради України;

- Аудиторська палата;

- Комітет з нагляду за страховою діяльністю.

2) фінансові інститути:

- національний банк;

- комерційні банки;

- небанківські кредитні установи;

- страхові компанії;

- міжбанківська валютна біржа;

- фондова біржа;

- фінансові посередники на ринку цінних паперів.

Принципами побудови фінансової системи є:

- принцип єдності, який передбачає здійснення єдиної економічної і фінансової політики;

- принцип функціонального Сутність фінансової системи призначення ланок, який виражається в тому, що в кожній з них вирішуються свої завдання специфічними методами, а також існують відповідні фонди грошових коштів та апарат управління.


documentagdrzev.html
documentagdsgpd.html
documentagdsnzl.html
documentagdsvjt.html
documentagdtcub.html
Документ Сутність фінансової системи